Uchwała nr XXXI.190.2021Rady Gminy Wąpielskz dnia 6 sierpnia 2021w sprawie rozpatrzenia skargiart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI.190.2021
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 6 sierpnia 2021


w sprawie rozpatrzenia skargi

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr XXXI.190.2021 (319kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (21 października 2021, 13:54:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45