Uchwała nr XXXI.192.2021Rady Gminy Wąpielskz dnia 6 sierpnia 2021w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lamkowiznaart. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372), w związku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 rozdziału III Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr V/19/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jako jednostek pomocniczych z terenu gminy Wąpielsk

Uchwała nr XXXI.192.2021
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 6 sierpnia 2021


w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lamkowizna

art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372), w związku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 rozdziału III Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr V/19/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jako jednostek pomocniczych z terenu gminy Wąpielsk


Uchwała nr XXXI.192.2021 (69kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (21 października 2021, 13:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54