Uchwała nr XXVI.172.2021Rady Gminy Wąpielskz dnia 25 lutego 2021w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021-2029.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Uchwała nr XXVI.172.2021
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 25 lutego 2021


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)


Uchwała nr XXVI.172.2021 (1043kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (2 marca 2021, 10:41:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57