Uchwała nr XXIV.160.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 grudnia 2020w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są zobowiązywani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV.160.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są zobowiązywani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XXIV.160.2020 (760kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (5 stycznia 2021, 09:47:14)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (7 stycznia 2021, 08:49:04)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 144