Uchwała nr XXIV.159.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 grudnia 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV.159.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:


Uchwała nr XXIV.159.2020 (1250kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (5 stycznia 2021, 09:36:57)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (5 stycznia 2021, 10:43:05)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123