Uchwała nr XXIII.152.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 25 listopada 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w 2021 rokuNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII.152.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w 2021 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr XIII.152.2020 (180kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (30 listopada 2020, 12:41:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164