Uchwała nr XXIII.148.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 25 listopada 2020w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 30 ust. 6 i 6a w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2215), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII.148.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 30 ust. 6 i 6a w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2215), uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XIII.148.2020 (376kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (30 listopada 2020, 12:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168