Uchwała nr XXIII.147.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 25 listopada 2020w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina WąpielskNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) oraz uchwały nr XIX.128.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniającą uchwałę nr LIX/323/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XV/88/99 z dnia 16.12.1999 r., zmienione uchwałą Nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 lipca 2009 r.,

Uchwała nr XXIII.147.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) oraz uchwały nr XIX.128.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniającą uchwałę nr LIX/323/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Wąpielsku Nr XV/88/99 z dnia 16.12.1999 r., zmienione uchwałą Nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 lipca 2009 r.,


Uchwała XXIII.147.2020 (1902kB) pdf
Załącznik nr 1 do uchwały XXIII.147.2020 (2061kB) pdf
Załącznik nr 2 do uchwały XXIII.147.2020 (27kB) pdf
Załącznik nr 3 do uchwały XXIII.147.2020 (48kB) pdf

Załącznik numer 1 do uchwały XXIII.147.2020

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (30 listopada 2020, 11:24:14)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (26 sierpnia 2021, 14:02:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178