Uchwała nr XVIII.117.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 19 marca 2020w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego podatków i opłat lokalnych oraz wysokości wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1309), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888, poz.2244) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVIII.117.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 19 marca 2020


w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego podatków i opłat lokalnych oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1309), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888, poz.2244) uchwala się co następuje:


Uchwała NR XVIII.117.2020 (617kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (25 marca 2020, 13:24:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37