Uchwała nr XXI/111/08Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 30 grudnia 2008w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/101/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2008 r dotyczącej zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy WąpielskNa podst. Art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /tj. Z 2004 r Nr 256 póz. 2572 z późn. zmian/

Uchwała nr XXI/111/08
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/101/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2008 r dotyczącej zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąpielsk

Na podst. Art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /tj. Z 2004 r Nr 256 póz. 2572 z późn. zmian/Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuję:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XX/101/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2008 r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąpielsk.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/111/08 (973kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 stycznia 2009, 09:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1654