Uchwała nr XIV.87.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 października 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Uchwała nr XIV.87.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)


Uchwała Nr XIV.87.2019 (5522kB) pdf
Raport z głosowania (273kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (4 listopada 2019, 14:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81