Uchwała nr XIV.84.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 października 2019w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się co następuje

Uchwała nr XIV.84.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 października 2019


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się co następuje


Uchwała nr XIV.84.2019 (2483kB) pdf
Raport z głosowania (292kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (4 listopada 2019, 14:21:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79