Uchwała nr XIV.82.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 października 2019w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wąpielsk Na postawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 32 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. )

Uchwała nr XIV.82.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 października 2019


w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wąpielsk

Na postawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 32 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. )


Uchwała nr XIV.82.2019 (6649kB) pdf
Raport z głosowania (276kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (4 listopada 2019, 13:17:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83