Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr III.29.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 zpóźn.zm.)


Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała XLVIII/262/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2018-2027

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości


Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.29.2018 (7527kB) pdf
Protokół z głosowania (292kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 10:09:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij