Uchwała nr III.27.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 21 grudnia 2018zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.1994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.).

Uchwała nr III.27.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.1994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.).


Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w  Uchwale Nr XLVIII/262/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28   
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wąpielsk na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:
- Uchwałą Nr XLIX/265/18 Rady Gminy Wąpielsk  z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr L/272/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/278/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/296/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LVI/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVII/209/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVIII/311/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIX/325/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LX/328/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.
- Uchwała LXI/332/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
- Uchwałą Nr II.14.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.
i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega podaniu do publicznej  wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.27.2018 (7372kB) pdf
Protokół z głosowania (301kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 09:57:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84