Uchwała nr III.22.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 21 grudnia 2018w sprawie wyznaczenia 2 przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na kadencję 2019-2024.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 - z późn. zm. )

Uchwała nr III.22.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie wyznaczenia 2 przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na kadencję 2019-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 - z późn. zm. )


Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje;
 
§1 Upoważnia się następujące osoby do reprezentowania Gminy Wąpielsk w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024:
1. Agnieszka Matyjasik
2. Dariusz Piotr Górski
 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.     

§3 Traci moc Uchwała IV/15/15  Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.                        
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                           

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.22.2018 (450kB) pdf
Protokół z głosowania (297kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 08:58:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64