Uchwała nr III.17.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 21 grudnia 2018zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy WąpielskNa podstawie Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Wąpielsk (uchwała nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. ze zmianami)

Uchwała nr III.17.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Wąpielsk

Na podstawie Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Wąpielsk (uchwała nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. ze zmianami)


uchwala się, co następuje:
§1 W uchwale Nr II.3.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Wąpielsk wprowadza się następujące zmiany:
1) w §4 pkt 1 i otrzymuje brzmienie:
,,Ustala się następujący skład Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony środowiska Rady Gminy Wąpielsk:
     1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony środowiska:
      Euzebiusz Łapkiewicz
   2) Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony środowiska w osobach:
  a) Małgorzata Katarzyna Barwińska
  b) Tomasz Marek Czajkowski
  c) Stanisław Więcławski
  d) Artur Gorczycki
 e) Mariusz Albrecht
 f) Justyna Raczkowska
 g) Agnieszka Jarząbek
 h) Mirosław Ługowski''
 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.17.2018 (503kB) pdf
Protokół z głosowania (302kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 08:04:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79