Uchwała nr II.16.2018Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2018w sprawie wystąpienia Gminy Wąpielsk ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w RypinieNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z §44 Statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2001 r. Nr 12, poz. 122)

Uchwała nr II.16.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie wystąpienia Gminy Wąpielsk ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z §44 Statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2001 r. Nr 12, poz. 122)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1 
Gmina Wąpielsk występuje ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie na zasadach określonych w Statucie Związku Gmin Rypińskich.

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2018, 11:04:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130