Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LVI/302/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wąpielsk

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000


Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:
§1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych na terenie gminy Wąpielsk:
1)     teren remizy OSP w Wąpielsku wraz z przyległym placem w trakcie trwania imprez gminnych i strażackich;
2)     teren remizy OSP w Radzikach Dużych wraz z przyległym placem w trakcie trwania imprez gminnych i strażackich;
3)     teren remizy OSP w Długiem wraz z przyległym placem w trakcie trwania imprez gminnych i strażackich;
4)     teren przyległy przy hali sportowej w Radzikach Dużych w trakcie trwania imprez gminnych;
5)      teren przy świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym w trakcie trwania imprez gminnych
6)      teren przy świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w trakcie trwania imprez gminnych
7)     teren przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowie w trakcie trwania imprez gminnych
§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Uchwała Nr LVI/302/18 (834kB) pdf


Uzasadnienie
 
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 310 w dniu 6 lutego br. i weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Art. 14 ust. 2a tejże ustawy stanowi, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jednocześnie, na podstawie dodanego art. 14 ust. 2b ustawy rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zgodnie z delegacją dla rady gminy zawartą w art. 14 ust. 2b ustawy, uchwała zakłada wprowadzenie na terenie gminy Wąpielsk odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych. Jako miejsca objęte odstępstwem od zakazu wskazano
tereny na których odbywają się imprezy organizowane przez Urząd Gminy Wąpielsk, poszczególne sołectwa oraz jednostki OSP. Część z imprez są to imprezy cykliczne organizowane corocznie (dożynki, festyn rycerski, gminne święto rodziny), a część organizowana jest dodatkowo np. w celu uczczenia rocznic lub ważnych wydarzeń. Większość z tych imprez zakończone jest zabawą wiejską. Należy nadmienić, że na terenie gminy Wąpielsk nie ma obiektów przystosowanego do organizacji imprez kulturalnych w plenerze, w tym miejsc przeznaczonych do spożycia napojów alkoholowych.
Odstępstwo od spożywania napojów alkoholowych w miejscach wyznaczonych w niniejszej uchwale nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm) i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
Opublikował: Jacek Żywocki (3 lipca 2018, 15:01:59)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (3 lipca 2018, 15:51:23)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 64

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij