Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr L/271/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lutego 2018


zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).Rada Gminy Wąpielsk
uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na rok 2018 zmienionej:
Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem  Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
     1.  § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018  rok w wysokości 18.173.103,86  zł z tego:
            -dochody bieżące w kwocie 15.648.608,99 zł,
            -dochody majątkowe w kwocie 2.524.494,87 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018  rok w wysokości 23.615.892,34  zł z tego:
            -wydatki bieżące w kwocie 14.648.112,24 zł,
            -wydatki majątkowe w kwocie 8.967.780,10 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6  "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r." zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4.  Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 8  "Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
5.  Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 " Dotacje udzielone z budżetu Gminy" zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
6.   Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 13 "Plan dochodów budżetowych państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
  7. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§2.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i  wydatków  wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§4.
Uchwała  wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
  
  
                                                                              Przewodniczący Rady  Gminy Wąpielsk
                                                                                                  Tomasz Czajkowski

Uchwała nr L/271/18 (1259kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 marca 2018, 12:54:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij