Uchwała nr XLVI/254/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2017w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i odciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lataNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1, art 68 ust. 1 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVI/254/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i odciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1, art 68 ust. 1 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) uchwala się co następuje:


Uchwała nr XLVI/254/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 (743kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (6 grudnia 2017, 09:07:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120