Uchwała nr XIII/61/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2007w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ściekówNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 4 , 6 i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Uchwała nr XIII/61/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 4 , 6 i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala , co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
W/w Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wzór umowy o dofinansowanie i wzór wniosku o dofinansowanie stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/61/07 (60kB) pdf

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy Wąpielsk dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków. (38kB) pdf

Umowa (32kB) pdf

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE (31kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2008, 10:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1845