Uchwała nr XII/52/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/40/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 września 2007r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. rozpatrywania wniosków o przydział lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.Na podst. art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz § 27 ust. 1 i § 39 Statutu Rady Gminy w Wąpielsku (Uchwała Nr. VI/31/03 z 15 kwietnia 2003 roku)

Uchwała nr XII/52/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/40/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 września 2007r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. rozpatrywania wniosków o przydział lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

Na podst. art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz § 27 ust. 1 i § 39 Statutu Rady Gminy w Wąpielsku (Uchwała Nr. VI/31/03 z 15 kwietnia 2003 roku)Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala , co następuje.


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr. X/40/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej d/s rozpatrywania wniosków o przydział lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XII/52/07 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:25:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688