zamówienie na:

„Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/2100

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.14.2022.MR
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 16 sierpnia 2022  14:00