zamówienie na:

,,Dostawa wyposażenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku” - „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: 271.13.2022.PŁ
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 4 sierpnia 2022  10:00
Informacja o zamówieniu (18kB) word
Ogłoszenie (105kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (435kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 lipca 2022, 08:46:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107