Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (243)  |  Przetargi unieważnione (66)

zamówienie na:

Przeprowadzenie diagnozy cyber bezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/2100

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).
nr sprawy: RI.271.13.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 4 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku.