zamówienie na:

,,Dostawa wyposażenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku” - „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.10.2022.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 8 lipca 2022  10:00
Ogłoszenie (105kB) pdf
Informacja o zamówieniu (130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 czerwca 2022, 14:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138