zamówienie na:

Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.3.2021.MR
wartość: -
termin składania ofert: 23 września 2021  10:00