INFORMACJA DOTYCZĄCA DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH14.06.2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

14.06.2022


Wąpielsk, 14.06.2022 r.
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
 
 
Na podstawie § 11 uchwały nr XVI/62/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców Gminy Wąpielsk nieprowadzących działalności gospodarczej z późn. zm. z dnia 30.06.2016 r., informuję że w 2021 r. nie udzielono dotacji na ww. cel z powodu braku zainteresowania potencjalnych wnioskodawców.
Jednocześnie informuję, że w budżecie Gminy Wąpielsk na rok 2022 na dotacje celowe zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł.


 
 
 
                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (14 czerwca 2022)
Opublikował: Jacek Żywocki (14 czerwca 2022, 12:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59