Odpady komunalne19.02.2021

Odpady komunalne

19.02.2021

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm. ) Uchwały nr XXIII.149.2020 oraz Uchwały nr XXIV.159.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk, Wójt Gminy Wąpielsk informuje że w 2021 roku  obowiązują następujące stawki opłaty:
 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
            Stawka za osobę na miesiąc (od 1 lutego 2021r.)                – 19,00 zł
            Stawka za osobę w przypadku braku segregacji odpadów    – 57,00 zł

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (firmy, instytucje publiczne)
            Opłata za pojemnik o pojemności:
            - 120 l – 6,00 zł
            - 240 l – 11,00 zł
            - 1100 l – 55,00 zł
             Opłata za każdy worek do segregacji (min. 4 worki) – 11,00 zł
 
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK  LUB INNEJ NIERUCHOMOSĆI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
            - roczna opłata ryczałtowa – 180,00  zł
 
ZWOLNIENIE Z OPŁATY DLA WŁAŚCICELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU
            - 1,00 zł od osoby
 
Przy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji.
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (19 lutego 2021)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 lutego 2021, 13:35:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51